Нормативно-правові акти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Закон України «Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть» від 11.02.1998 р. .№113/98-ВР
«Про стандартизацiю» від 17.05.2001 р. №2408-III
«Про автомобiльний транспорт» від 05.05.2001 р. №2344-III
«Про дорожнiй рух» від 30.06.1993 р. №3353-XII
«Про пiдтвердження вiдповiдностi» від 17.05.2001 р. №2406-III
«Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi» від 17.05.2001 р. №2407-III
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р. №481/95-ВР
«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. №1393-XIV
«Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них» від 06.02.2003 р. №486-IV
«Про захист прав споживачів» від 31.12.2005 р. №3161.15
«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. №3164-IV
«Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР
«Про рекламу» вiд 03.07.1996 р. № 270/96-ВР
«Про питну воду та питне водопостачання» вiд 10.01.2002 р. № 2918-III
“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР
“Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. № 393/96 ВР
“Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII
«Про молоко та молочні продукти» від 24.06.2004 № 1870-IV (станом на 08.05.2010 р.)
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції № 113/2001 від 23.02.2001 р.
Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики №1105/2005 від 13.07.2005 р.
ДЕКРЕТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10.05.1993 р.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
«Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках» № 267-р від 11.05.2006 р.
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки № 229 від 01.03.2006 р.
Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2006-2010 роки № 228 від 01.03.2006 р.