Історія становлення

ДП «Житомирстандартметрологія» відзначило 90-літній ювілей

«Киевская Поверочная Палата мер и весов уведомляет Волынский Губисполком, что с 1-го февраля сего года в г.Житомире будет открыто Отделение Киевской Поверочной Палаты мер и весов для поверки и клеймения приборов меры и веса правительственных, военных и гражданских учреждений, общественных и частных торговых и промышленных предприятий г.Житомира и всей Волынской губернии и просит Волынский Губисполком оказать самое широкое содействие Отделению Палаты при организации означенного Отделения и поверки приборов меры и веса, как равно по проведению метрической системы во всех правительственных учреждениях, частных и общественных предприятиях Волынской губернии, издав «Обязательное Постановление о поверке приборов меры и веса».

При сем прилагается, как образец, копия «Обязательное Постановление Киевского Губисполкома о поверке приборов меры и веса».

Саме цим повідомленням від 19 січня 1924 року, якому передував відповідний наказ Української Головної Палати мір та вагів, на той час вона знаходилась у Харкові, й було започатковано в Житомирі державну метрологічну службу, було відкрито філію Київської повірочної палати мір і ваг – Волинську повірочну палату мір і ваг.

Це, так би мовити, документальна історія, що підтверджується архівними даними. Оскільки метрологічна служба в Житомирі все ж має багато давнішу історію і бере свій початок 1764 року, саме тоді Конституцією Польщі на Правобережній Україні запроваджувалися загальнодержавні міри довжини, маси та об`єму (Житомир з 1667 по 1793 рр. входив до складу Польщі). Крім того, 1444 року Житомиру фактично було надано магдебурзьке право, яке передбачало досить чітку систему мір і ваг. На жаль, не збереглось жодних архівних даних про той час.

А загалом метрології пощастило чи не найбільше з-поміж усіх видів людської діяльності. «Точні терези і вагові шальки – від Господа; від нього ж усі гирі в наборі» – говорить Біблія. Там же знаходимо ще десятки згадок про важливість достовірності вимірювань.

У 1845 році в Російській імперії було законодавчо оформлено структурну організацію державної служби мір і ваг: введено єдину систему мір і ваг та створено перший метрологічний заклад – Депо зразкових мір і ваг. У 1892 році хранителем Депо призначається вчений із світовим ім`ям Дмитро Іванович Менделєєв. Одним із перших його заходів на цьому посту стало утворення в 1893 році Головної палати мір і ваг. Відтоді в різних містах імперії засновуються повірочні палатки – повірочні органи, в штат яких входили досвідчені працівники у сфері вимірювань.

В Україні повірочну палатку вперше було відкрито 1901 року в місті Харкові – потужному промислово-господарському центрі, де було налагоджено випуск засобів вимірювань. Затим, у 1902 році – в Києві, Одесі, Катеринославі (нині Дніпропетровськ) та інших великих містах.

Найпершим заходом Повірочної палати на теренах Житомирщини, крім власне повірочних робіт, було введення з 1925 року метричної системи, до того існувала стара система, заснована на аршині й фунті.

Проте це не було простим завданням. Адже навіть на рівні держави перехід на метричну систему, особливо в промисловості, засвідчив, що просте переведення розміру і ваги з аршина і фунта на метр і кілограм створювало «незручні» числа і призводило до певної плутанини, вносило зайві проблеми у процес виробництва і торгівлі. Виникла настійна необхідність уніфікації, тобто стандартизації розмірів та ваги промислових товарів, тари тощо. Терміново потрібно було встановлювати єдині стандарти на вироби і матеріали.

Саме тому, 1930 року було створено Всесоюзний комітет стандартизації при Раді труда і оборони (ВКС) і Головна палата мір і ваг перейшла під його юрисдикцію. Республіканські палати мір і ваг було реформовано, усі вони влилися в структури Комітетів стандартизації союзних республік. Так об`єдналися під одним дахом метрологія і стандартизація.

Що стосується власне ДП «Житомирстандартметрологія», то воно завжди займало передові рубежі як у системі вітчизняного технічного регулювання в цілому, так і в економічному господарюванні Житомирської області.

За довгі роки роботи на підприємстві склалася добра традиція – бути першими. Саме на це націлювалась діяльність кожного члена колективу і результат ніколи не барився. Так, одним із перших в Україні ДП «Житомирстандартметрологія» розпочало роботи із сертифікації в державній системі УкрСЕПРО, безумовним визнанням досягнень центру в цій сфері є виконання функцій базового органу із сертифікації фарфоро-фаянсових і керамічних виробів та виробів із скла. Нині галузь сертифікації охоплює майже весь спектр продукції, що виробляється в регіоні.

Свідченням високої кваліфікації органу із сертифікації ДП «Житомирстандартметрологія» є той факт, що підприємство отримало призначення на проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Для забезпечення стабільних показників якості продукції у ДП «Житомирстандартметрологія» створено потужну випробувальну базу, випробувальна лабораторія підприємства одна з найкращих в Україні.

Нині в Житомирській області тільки лабораторія ДП «Житомирстандартметрологія» за результатами випробувань надає висновки про якість та безпеку товарів промислової групи, у тому числі товарів для дітей: іграшки, зошити тощо.

ДП «Житомирстандартметрологія» першим в Україні провело взаємоакредитацію випробувальних підрозділів на міжнародному рівні. Лабораторію підприємства було акредитовано в Турецькій системі ТSЕ, що відкрило доступ вітчизняним виробникам на ринки 45 розвинених країн світу.

За результатами міжнародних порівняльних випробувань лабораторія ДП «Житомирстандартметрологія» входять у п`ятірку найкращих в Україні!

А надсучасну лабораторію молекулярно генетичних досліджень ГМО в ДП «Житомирстандартметрологія» було створено раніше, ніж у Харкові, Донецьку та інших потужних промислових центрах. Нині цей випробувальний підрозділ повністю відповідає найвищому рівню міжнародних вимог.

І сьогодні це єдиний в області акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) випробувальний підрозділ, який має змогу та право визначати і якісний, і кількісний вміст ГМО методом полімерної ланцюгової реакції в реальному часі.

Надважливим напрямком діяльності ДП «Житомирстандартметрологія» залишається метрологія. Саме вона забезпечує достовірність результатів вимірювань у промисловості та сільському господарстві. Підприємство забезпечує повіркою усі засоби вимірювальної техніки в області, має потужну еталонну базу та оснащені сучасним обладнанням лабораторії.

ДП «Житомирстандартметрологія» проводить атестацію виробничих лабораторій обласних підприємств. Будь-який виробник може мати свою власну лабораторію. Але для того, щоб результати її випробувань були достовірними вона мусить бути уповноваженою на виконання цих робіт. Це нормальна світова практика. Адже й випробувальна лабораторія ДП «Житомирстандартметрологія» пройшла акредитацію за міжнародними стандартами в Національному агентстві з акредитації України.

Крім того, ДП «Житомирстандартметрологія» має найбільший в області фонд актуалізованих нормативних документів. Центр вкладає значні кошти на поповнення цього фонду новими стандартами. Що дозволяє оперативно забезпечувати нормативними документами всі підприємства та організацій не лише нашої області, але й інших регіонів України, адже центр є агентом з розповсюдження офіційних копій нормативних документів.

ДП «Житомирстандартметрологія» також проводить перевірку технічних умов і змін до них та надає послуги з інформаційно-методичного забезпечення.

Сьогодні ДП «Житомирстандартметрологія» тісно співпрацює з усіма структурами обласної виконавчої влади. Так, на підприємство покладено організаційно-методичне забезпечення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України», головою регіональної комісії цього конкурсу є голова облдержадміністрації Сергій Рижук.

А ще на базі ДП «Житомирстандартметрологія» в числі перших в Україні почала працювати обласна дегустаційна комісія. Згідно нормативних документів, усі новинки харчування перед запуском у серійне виробництво повинні пройти дегустацію. До складу дегустаційної комісії входять спеціалісти управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, санепідемслужби та Інспекції з питань захисту прав споживачів у Житомирській області. Очолює комісію заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсан.

Підприємство також повною мірою забезпечує проведення в області першого етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі».

ДП «Житомирстандартметрологія» має сертифіковану систему управління якістю і на рівні вимог міжнародних стандартів надає весь комплекс послуг сфери технічного регулювання.